...

Minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Defensie Steven Vandeput werkte een pakket maatregelen uit om Belgische slachtoffers van terreurdaden zo goed mogelijk te ondersteunen.De departementen bundelen hun krachten om de mensen - in de eerste plaats, maar niet alleen, zij die slachtoffers waren van de aanslagen van 22 maart jl. - zo goed mogelijk bij te staan.Nationale erkenning statuutOnder leiding van de ministers van Sociale Zaken en van Defensie is een statuut van nationale erkenning uitgewerkt. Dat statuut is vergelijkbaar met dat van de oorlogsslachtoffers en garandeert noodhulp aan Belgische slachtoffers van terreurdaden. Afhankelijk van het geval kunnen ze rekenen op: een gegarandeerd pensioen; de levenslange en volledige terugbetaling van medische kosten (fysieke en psychisch) die het gevolg zijn van de aanslagen; een slachtofferkaart die hen bepaalde voordelen biedt.Via het Slachtofferfonds kunnen de slachtoffers of hun nabestaanden, in afwachting van een statuut van nationale erkenning, ook aanspraak maken op financiële noodhulp. De wet van 1985 wordt aangepast en zal van toepassing zijn op de al ingediende verzoekschriften: het maximumplafond voor noodhulp (financiële hulp nog voor het vooronderzoek en de gerechtelijke procedure zijn afgelopen) wordt opgetrokken van 15.000 naar 30.000 euro; het maximumplafond voor hoofdhulp (tegemoetkoming voor de geleden schade) wordt opgetrokken van 62.000 naar 125.000 euro; het vorige geldt voor zowel de fysieke als psychisch menselijke schade.Soepele voorwaardenEen uitvoeringsbesluit zal bepaalde voorwaarden versoepelen: er is geen vonnis door de rechter nodig om aanspraak op hulp te maken bij terreurdaden; landgenoten die het slachtoffer worden van terreurdaden buiten België in een land waar geen regeling bestaat voor dit soort incidenten, kunnen eveneens hulp krijgen van het Slachtofferfonds; deze regeling treedt in met terugwerkende kracht: bijvoorbeeld Belgische slachtoffers van de aanslag in Sousse in Tunesië kunnen ook een verzoek tot ondersteuning indienen; het dossier moet ten laatste 3 jaar na de feiten ingediend zijn.Het Slachtofferfonds wordt gevraagd om een forfaitair voorschot van 5.000 euro toe te kennen aan de in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers (voor de ziekenhuiskosten) of aan de naasten van overleden slachtoffers (voor de begrafeniskosten) op eenvoudige aanvraag - zonder voorlegging van facturen.Alle slachtoffers die een aanvraag indienen, kunnen rekenen op financiële hulp die ook hun morele schade dekt.