...

Gemiddeld betaalde een patiënt aangesloten bij het socialistisch ziekenfonds in 2015 voor een eenpersoonskamer 1.104 euro uit eigen zak aan ereloonsupplementen. Het impliceert dat een eenpersoonskamer in doorsnee nu 1.702 euro kost -zijnde zeven keer zoveel als een twee- of meerpersoonskamer. Volgens de ziekenfondsanalyse bestaat de factuur in een eenpersoonskamer momenteel voor 65% uit ereloonsupplementen. Tussen 2013 en 2015 steeg het totale volume aan ereloonsupplementen met 9%, van 112 miljoen euro in 2013 tot 122 miljoen euro in 2015. Vlaanderen en Wallonië zagen een toename aan ereloonsupplementen met respectievelijk 8% en 9%, dus meer dan in Brussel (plus 4%). Als vanouds liggen de bedragen in Brussel echter wel een stuk hoger dan in de andere regio's.Het gemiddelde percentage aan ereloonsupplementen ging op twee jaar tijd van 137% naar 142% van het conventietarief. Een toename met 5% dus. De variatie tussen de regio's is evenwel groot. In Wallonië gaat het over een toename met 12%, in Vlaanderen met 3%. In Brussel bedraagt het gemiddelde meer dan 200%. "Als patiënt betaal je er dus een driedubbel ereloon", aldus het ziekenfonds.Naar aanleiding van deze cijfers dringt het socialistische ziekenfonds erop aan dat patiënten het recht krijgen op een 'prijsofferte' voor ze worden opgenomen. De mutualiteit wil ook de variatie aan ereloonsupplementen beperken tot 100% van het conventietarief en dit koppelen aan kwaliteit. En een hervorming van de ziekenhuisfinanciering dringt zich op. Het doel moet zijn "een zorg zonder ereloonsupplementen en een meer eerlijke honorariaverdeling onder alle artsen." Tot slot wil het ziekenfonds dat ambulante praktijken werken aan dezelfde voorwaarden als de algemene ziekenhuizen. "Eventuele winsten moeten in de gezondheidszorg geherinvesteerd te worden."