...

Besparingen op geneesmiddelen moeten meer dan 200 miljoen op jaarbasis opleveren. Als onderdeel van de maatregelen zou erytropoëtine worden opgenomen in forfaits. De Bvas verzette zich daartegen en haalde gedeeltelijk haar slag thuis.De 8,6 miljoen besparingen op het gebruik van epo valt uiteen in twee onderdelen. Het grootste gedeelte - 6,2 miljoen euro - gaat over ambulante patiënten die in het ziekenhuis nierdialyse krijgen. De Bvas onderstreepte dat epo een aparte behandeling is van de onderliggende aandoening - de toediening ervan maakt geen onderdeel uit van de dialysteprocedure. Het artsensyndicaat verkreeg dat epo buiten het dialyseforfait blijft.Het Parlement moet de wetsontwerpen, die op 1 maart van kracht zouden worden, in laatste instantie goedkeuren. Het blijft nog afwachten wat uiteindelijk in de teksten komt.Wel in ziekenhuisforfait Voor het kleinere onderdeel dat 2,4 miljoen euro besparingen moet opleveren, viel overigens toch de bijl: voor in het ziekenhuis verblijvende patiënten komt epo in het geneesmiddelenforfait terecht.Nefrologen maken zich daar grote zorgen over, onderstreept Marc Moens. Biosimilars van grote moleculen als epo zijn nooit helemaal identiek - de situatie is niet vergelijkbaar met generische producten. Maar nu wordt over de goedkoopste deal onderhandeld door de ziekenhuisapotheker en de econoom. De arts verliest controle over het exacte productie, en de patiënt kan achtereenvolgens met verschillende epo's worden behandeld.Moens verwees op het Verzekeringscomité naar een Duits incident en onderzoek, die uitwijzen dat er zelfs een risico bestaat van Pure Red Cell Aplasia bij het gebruik van epo-biosimilars. Dat is een heel ernstige vorm van anemie, die alleen behandeld kan worden door een beenmergtransplantatie. Een situatie dus die van zeer dichtbij gevolgd zal worden.De Bvas-topman vermeldt ook nog dat in het oorspronkelijke voorstel dat op het Verzekeringscomité in december ter sprake kwam, er geen sprake was van erytropoëtine maar van hematopoëtines. Deze ruimere klasse omvat ook enkele (peper)dure medicijnen die gebruikt worden om trombocytopenie en leukopenie te behandelen - mogelijk fatale complicaties bij kankerpatiënten die behandeld worden met cytostatica. "Gelukkig konden we dit 'foutje' rechtzetten."