...

Nadat onlangs in het BMJ een meta-analyse werd gepubliceerd waarin vragen rezen over de doeltreffendheid en veiligheid van 'dubbele blokkering' van het RAS bij hypertensie en hartinsufficiëntie (Makani H et al. BMJ. 2013;346 :f360) is twijfel op zijn plaats, benadrukt TheHeart.org. In meerdere studies wordt inderdaad met de vinger gewezen naar die dubbele blokkering, en wordt geopperd dat veiligheidsproblemen daardoor toenemen (risico op hyperkaliëmie, hypotensie of nierinsufficiëntie) zonder dat de behandeling echt doeltreffender wordt. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft in dat verband beslist om zijn standpunt opnieuw te bepalen, door de gegevens te onderzoeken die nu beschikbaar zijn. Die beslissing volgt op die van Frankrijk en Canada, landen die in dit verband aan de alarmbel hebben getrokken. De Amerikaanse FDA heeft zich hierover (nog) niet uitgesproken.