...

Een KB over Mult-eMediatt kreeg een principiële goedkeuring. De ontwerptekst van de minister voor Zelfstandigen, David Clarinval (MR), samen met minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor Sociale Zaken, moet het mogelijk maken dat het getuigschrift door de software van de huisarts elektronisch wordt verzonden.In eerste instantie zal het dan wel moeten gaan over een periode van arbeidsongeschiktheid die langer dan 14 dagen duurt. Ook aangiftes van een verlenging van de duur van de arbeidsongeschiktheid, of van een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid zullen al snel elektronisch verstuurd kunnen worden.Voor het gebruik van Mult-eMediatt is eerst wel toestemming van de patiënt nodig.De ontwerptekst van het KB moet nu eerst nog langs de Raad van State passeren voor advies.