...

De locomotief staat op de rails, hamvraag is of de wagonnetjes er aanhangen. Sommigen menen trouwens dat het de minister er enkel om te doen is nog te scoren tijdens deze legislatuur van lopende zaken. Dokter Jacques de Toeuf (Bvas), voorzitter van het eHealth-platform, windt er geen doekjes om: "De haastige manier waarop de overheid het project eHealth V3 invoert, is politiek geïnspireerd. De administratie volgt zo goed mogelijk maar de termijn om e-facturatie en e-voorschrijven te implementeren, is te kort. Dat bewijst de realiteit van alle dag."Elke maand zorgt voor nieuwe complicaties bij de eHealth-diensten. Het meest fundamentele probleem is de stabiliteit van het platform. Afgelopen maandag en dinsdag, twee opeenvolgende dagen, was Recip-e urenlang ontoegankelijk.Geen wonder dat het ongenoegen groeit. De overheid doet ook weinig om de gemoederen te bedaren. Wellicht is het aangewezen het hele eHealth-project eerst grondig door te lichten alvorens de zorgverstrekkers een zoveelste digitaliseringsfase op te dringen. Om de overheid bij de les te houden, ontbreekt het niet aan voorstellen vanuit het veld: automatische terugbetaling in geval van panne, verplicht moratorium op elektronisch voorschrijven zolang eHealth en Recip-e niet stabiel zijn, enz.Ondertussen loopt het ook op papier mis. Vanaf 1 februari gelden enkel nog geneesmiddelenvoorschriften met een nieuwe lay-out. Er was een overgangsfase maar de overheid communiceerde daarover weinig of niet. Ook hier dreigt er vanaf zaterdag één en ander in het honderd te lopen.