...

De standaarden van ons zorgsysteem zijn hoog, maar we geven niet voldoende voorrang aan innovatie, vindt Van Moer. Elektronische gegevensverwerking kan nochtans de doeltreffendheid verbeteren en tegelijk de kosten drukken. De minister is zich daar blijkbaar van bewust, want haar beleid beoogt de implementatie van het eHealth-platform, merkt de volksvertegenwoordiger op. Ze benadrukt dat er dringend nood is aan meer samenwerking en interactie tussen de personen die dat platform moeten beheren. Niet representatief Minister Onkelinx relativeerde in de Kamer de impact van de Tempest-studie, die er vooral op gericht is de werkelijke transitie te evalueren van zorgsystemen naar een model waarin de technologie een essentiële vereenvoudigende rol speelt. De resultaten ervan zijn niet helemaal representatief omdat de gegevens voor de verschillende landen niet dezelfde periode beslaan, legde Onkelinx uit. Voor België ging het om 2008 en 2009. Mocht men de studie nu overdoen, dan zou het klassement er totaal anders uitzien, beweerde ze. "Aanzienlijke inspannigen, zoals de zorgnetten en elektronisch voorschrijven, beginnen nu pas hun vruchten af te werpen." Bovendien werd de score toegekend op basis van overheidsgegevens, wat voor België onvermijdelijk een verschillende evaluatie van de vorderingen oplevert, ging de minister verder. "Daarnaast zijn bepaalde negatieve indicatoren zoals het aantal mensen dat internet gebruikt, het elektronisch beheer van patiëntengegevens, de uitbouw van e-diensten enzoverder, moeilijk te interpreteren in de Belgische context." Nieuw initiatief De minister herinnerde er verder aan dat België deelnam aan het epSOS-project en dat ons land één van de onderdelen van het nieuwe Europese initiatief inzake beheer van e-gezondheid in goede banen zal leiden. "We moeten dan ook de resultaten van het onderzoek sterk nuanceren, temeer daar uit andere recente peilingen blijkt dat er de voorbije jaren een snelle vlucht vooruit was. De belangrijkste aanbevelingen zijn in België al van toepassing, vooral dan wat de ondersteuning van lokale en regionale initiatieven betreft." Onkelinx is van plan om het onderzoeksteam van Tempest snel te contacteren om orde op zaken te stellen.