...

De eerste lijn is cruciaal in het beleid rond het coronavirus, zegt viroloog Marc Van Ranst (referentielaboratorium, Rega Instituut, KULeuven). "Respect voor de inbreng van de eerstelijnsgezondheidswerkers moet zich uiten in bezorgdheid om hun werkomstandigheden. Ze moeten zo comfortabel en veilig mogelijk hun job kunnen doen, met de juiste beschermingsmiddelen.""Ik heb daarvoor mijn best gedaan, maar dat is niet gelukt", voegt hij eraan toe. "Dat komt door factoren waarop ik geen vat heb." Bij het uitbreken van de Mexicaanse griep in 2009 had prof. Van Ranst als griepcommissaris een strategische voorraad aan medisch/verpleegkundig beschermingsmateriaal laten aankopen, voor het geval de situatie ernstige proporties zou aannemen. Die is intussen vernietigd, omdat de vervaltermijn verstreken was. En nu liggen de kaarten anders.China is de grootste uitvoerder van mondmaskers en heeft de export daarvan stilgelegd. Bovendien heeft het land massaal mondmaskers opgekocht op de internationale markt. In China lopen momenteel meer dan een miljard mensen elke dag met een mondmasker rond. Paniekvoetbal heeft er de hand in. "Als de Wereldgezondheids organisatie het woord pandemie uitspreekt, dan is er tien seconden later geen masker op de markt meer te vinden", zegt de Leuvense viroloog."Nu de situatie is wat ze is, moeten we zo verstandig mogelijk met de beschikbare voorraad omgaan. We zijn met de artsenverenigingen Domus Medica en SSMG in overleg om te kijken hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen.""Ik weet dat er bij huisartsen wel wat ongerustheid is over de beschikbaarheid van mondmaskers", bevestigt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. "Sommige collega's hebben nog een voorraad, andere niet." Hij benadrukt dat de taak van de huisartsen vooral ligt bij de telefonische triage. "Het mag niet lijken alsof we als huisarts niets kunnen doen als we geen mondmaskers hebben. Huisartsen moeten in eerste instantie via de telefoon hun case finding aanvatten. Als een staalafname aangewezen blijkt, moet de arts wel over het nodige beschermingsmateriaal kunnen beschikken."