...

Dat blijkt uit de jongste gegevens van de Stichting Kankerregister. In absolute cijfers ging het in 2014 op de kop af over 67.820 nieuwe kankerdiagnoses (zonder huidkanker). Daarvan stelde men 35.948 diagnoses bij mannen en 31.872 bij vrouwen. Wat het meest in het oog springt in deze statistieken is de sterke toename van dikkedarmkanker. In absolute cijfers gaat het aantal van 5.463 diagnoses in 2013 naar 6.605 in 2014. Voor het eerst heeft dikkedarmkanker een hogere frequentie dan longkanker. Zo wordt dit ook de tweede meest frequente tumor bij mannen na prostaatkanker. Bij vrouwen blijft dikkedarmkanker de tweede meest voorkomende tumor. De forse toename is bijna uitsluitend het gevolg van de stijging van dikkedarmkanker in een vroeg stadium bij 55-74-jarigen. Dit is allicht volledig toe te schrijven aan het in Vlaanderen eind 2013 opgestarte bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Via een test die bloed opspoort in de stoelgang kunnen 56- tot 74-jarigen zich daarvoor laten screenen.Met andere woorden, dit bevolkingsonderzoek heeft zijn start niet gemist en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) was bij de voorstelling van de cijfers dan ook een tevreden man.