...

In de statistieken van FOD Volksgezondheid die onlangs verschenen, staat te lezen dat er in België 15.072 erkende huisartsen zijn. Maar het aantal huisartsen dat een erkenning heeft, staat niet gelijk met het aantal huisartsen dat werkelijk actief is.Om 'erkend' te zijn moet een arts onder meer jaarlijks 500 patiëntencontacten hebben, en nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen zoals deelname aan een huisartsenwachtdienst (of een vrijstelling daarvan hebben). Wanneer iemand niet aan alle voorwaarden voldoet, zoals het minimum aantal patiëntencontacten, duurt het minstens vijf jaar voordat daarover vragen worden gesteld. Vervolgens krijgt de arts nog eens twee jaar om ervoor te zorgen dat hij aan alle criteria voldoet, voordat de minister kan optreden en zijn erkenning kan opschorten.Stijgende lijnOm een praktijktoelage te krijgen, moet een arts minstens 1.250 patiëntencontacten hebben in een jaar. (Het Riziv kan dat niet voor het jaar van de praktijktoelage zelf controleren - het doet dat voor het aantal contacten van twee jaar voordien.) Pas beginnende huisartsen (de eerste vijf jaar van zijn erkenning) worden van deze controle vrijgesteld.De voorwaarden die het Riziv stelt voor de praktijktoelage zijn stringenter dan die voor de erkenning van de titel. Ze worden gezien als een betere maatstaf voor het werkelijk aantal actieve huisartsen.Het aantal praktijktoelagen is ieder jaar iets hoger: 9.858 in 2009, 10.033 in 2010, 10.187 in 2011 en 10.204 in 2012. In 2013 kwamen er dus nog 38 artsen met een praktijktoelage bij. Of dit komt omdat meer artsen voldoen aan de criteria dan wel op tijd alle gegevens aanleveren voor de uitbetaling is ons niet bekend.Wouter Colson