...

Tijdens het congres Neuroscience 2013 in San Diego werd dit bij ratten uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Twintig ratten kregen rijke voeding om een type 2-diabetes uit te lokken, terwijl 20 andere de controlegroep vormden. Alle dieren waren er dermate op getraind een zwarte kooi met onaangename elektroshocks te associëren dat ze verlamd door schrik onbeweeglijk bleven zitten wanneer ze in de kooi werden geplaatst. De duur van die reflex stelde de wetenschappers in staat het geheugen van de knaagdieren in kaart te brengen. De herinneringen waren langer aanwezig bij de dieren die hun angst het langst toonden. Resultaat: de ratten met diabetes waren twee keer minder lang bang dan hun gezonde soortgenoten. "Als we de symptomen van alzheimer analyseren, waaronder de beruchte amyloïdplakken, dan kunnen we die ziekte beschouwen als een van de gevorderde fasen en zelfs de eindfase van type 2-diabetes." Die gewaagde uitspraak deed Ewan McNay, een van de onderzoekers, in een interview met de Daily Mail. Volgens hem zou een teveel aan insuline door diabetes belangrijke wijzigingen in de hersenen kunnen veroorzaken en zo bepaalde chemische functies beletten hun rol te spelen. (referentie: congres Neuroscience 2013)