...

Huisartsen schrijven een derde minder antibioticaverpakkingen voor dan pakweg tien jaar geleden. "Ze doen het dus prima", zegt Prof. Herman Goossens (UZA). "Zeker op het vlak van de kwantiteit. In de toekomst zouden we nog beter kunnen door ook kwalitatief nog wat beter voor te schrijven."Professor Goossens baseert zich op onderzoek dat wordt gepubliceerd in het decembernummer van het vakblad Journal of Antimicrobial Chemotherapy. "Als je het antibioticaverbruik wil meten, moet je kijken naar het aantal antibioticavoorschriften of het aantal voorgeschreven verpakkingen, niet naar het aantal dagdosissen", zegt hij. "En dan zien we een daling met een derde ten opzichte van tien jaar geleden." De onderzoekers gingen ook na of de daling in antibioticagebruik geen verband hield met de afname van het aantal huisbezoeken de voorbije jaren. "We hebben die cijfers van het Riziv gekregen en grondig bestudeerd. Blijkt nu dat de afname van het aantal huisbezoeken niet de reden is van de afname van het antibioticavoorschrift. Huisartsen schrijven effectief minder antibiotica voor. Het is dus een reële afname. Onze huisartsen doen het bijgevolg prima. Dat is goed nieuws en dat moet ook gezegd worden." Minder resistentieProf. Goossens berekende ook dat de afname in antibioticagebruik in België de voorbije tien jaar resulteerde in een besparing van om en bij de 30 miljoen euro. "Dat is een aanzienlijk bedrag. En dat heeft niets te maken met de generieken, alleen met het minder voorschrijven. Een flinke besparing dus. Maar dat is niet de hoofdreden waarom we het doen. We doen het vooral voor de volksgezondheid." In die context hebben de onderzoekers ook gekeken naar de resistentie van de pneumokokken en van Streptococcus pyogenes, de keelstreptokok. "En ook op dat vlak zien we een spectaculaire daling sinds het begin van de campagnes, sedert het begin van het minder voorschrijven. We doen het dus prima, minder voorschriften, minder selectiedruk, ook minder resistentie van de pneumokokken." Stapje verderEen gunstige evolutie dus. In de toekomst zou Herman Goossens evenwel graag nog een stapje verder gaan. "Kwantitatief doen we het zeer goed. Kwalitatief kunnen we nog beter. We zouden namelijk nog wat vaker moeten afstappen van de breedspectrum-antibiotica", meent de Antwerpse expert. "Het betekent niet dat we terug moeten naar penicilline. Dat zou ook niet realistisch zijn. Maar ik zou het toch fijn vinden mochten we gewoon wat vaker naar amoxycilline grijpen, wat een prima antibioticum is. We hoeven geen amoxycilline/clavulaanzuur te geven, of geen respiratoire chinolones voor de meeste infecties in de eerste lijn. De meeste infecties kunnen we perfect behandelen met amoxycilline", besluit hij.