...

De conclusie van de auteurs is dat het plotselinge verlies van financiële middelen een onmiddellijke weerslag heeft op subjectieve metingen van de geestelijke gezondheid, maar dat er geen enkel bewijs is dat een dergelijk verlies leidt tot klinisch gevalideerde metingen van depressieve symptomen of indicatoren van depressie. (referentie: McInerney M et al. J Health Economics. 2013;doi:10.1016/j.jhealeco.2013.09.002)