...

Op het eerste gezicht zou dit geen probleem mogen zijn. Kinderen krijgen pas vanaf 12 jaar een eID. Voordien kunnen ze al een kids-ID aanvragen. Dat is vooral praktisch wanneer ze naar het buitenland reizen. Het is evenwel niet verplicht - maar iets meer dan de helft van de kinderen zou een kids-ID hebben (825 duizend op 1,5 miljoen, waarschijnlijk vooral al wat de oudere). Kinderen zonder (geldige) SIS-kaart zouden evenwel al een ISI+-kaart moeten hebben ontvangen. De SIS-kaarten die nog in omloop zijn en niet zijn verstreken, blijven nog bruikbaar tot eind 2016. Pasgeborenen ontvangen een ISI+-kaart - al kan dat wel een aantal weken duren.De ISI+-kaart bevat het rijksregisternummer, met ook een barcode (en een data matrix), maar geen chip. Het nummer zal meestal manueel moeten worden ingebracht. Met de ISI+-kaart is het daarmee niet mogelijk een 'patient consent' voor e-health te geven. Dat is een informed consent dat artsen en andere zorgverleners elektronisch geregistreerde medische gegevens mogen delen in zoverre dat nodig is voor de zorg van de patiënt. Maar ook die beperking hoeft geen probleem te zijn. Als de patiënt geen eID - of kidsID - heeft, is de zorgverlener gemachtigd om de toestemming voor die patiënt te registreren.Dat kunt u ook lezen op www.patientconsent.be. Informatie over de ISI+-kaart vindt u onder meer op de website van de kruispuntbank sociale zekerheid.