...

Sinds 1 januari verdween het miniforfait. Deze uitgaven kwamen voortaan ten laste van het budget financiële middelen (BMF) van de ziekenhuizen, zo waren de ziekenfondsen en ziekenhuizen overeengekomen. Met die overeenkomst voerden ze een opgelegde besparing van 10 miljoen euro uit.Ambulante verstrekkingen? Maar dat had wel nare gevolgen voor de patiënten. De remgelden en niet terugbetaalde kosten die aan de patiënt werden gefactureerd vielen niet meer onder een dagopname in het ziekenhuis, maar werden gezien als ambulante kosten.Het gevolg was dat sommige hospitalisatieverzekeringen ze niet meer terugbetaalden. Chronische patiënten, zoals reumapatiënten die voor bepaald therapieën geregeld injecties krijgen in een dagopname, moesten het remgeld plots betalen uit eigen zak (zie AK2353).Het was Marc Moens van de BVAS die in Artsenkrant de kat de bel aanbond. De extra kosten voor de patiënten konden per jaar oplopen tot enkele honderden euro's, stelde hij. De patiënten kwamen met hun vragen en klachten het eerst bij de artsen aankloppen.Een 'leeg' miniforfait Op het Verzekeringscomité werd dan gisteren een regeling gevonden die het probleem voor de patiënten moet oplossen. De patiënten krijgen een factuur met de vermelding 'dringende verzorging in een ziekenhuisbed' of een soortgelijke vermelding. Dat geldt voor de hospitalisatieverzekering zo voortaan weer als een ziekenhuisopname. Voor de verstrekkingen die vroeger onder het miniforfait vielen moet ook verplicht de derdebetalersregeling worden toegepast.Voor de elektronische facturatie registreren de ziekenhuizen de betreffende prestaties zoals vóór het begin van dit jaar, met dezelfde codes als voor het miniforfait. De geldelijke waarde van die codes wordt wel op nul euro gezet. De ziekenhuizen moeten hun werkwijze eigenlijk niet aanpassen, en de prestaties worden verder opgevolgd. "Dat is de oplossing die ik al op 24 februari, vlak vóór de medicomut, aan Ri De Ridder en Jo De Cock had voorgesteld", meldt dr. Marc Moens daarbij.De regeling gaat in vanaf 1 maart dit jaar. De ziekenhuizen krijgen facultatief de mogelijkheid ze al toe te passen vanaf 1 januari. De patiënten die ondertussen al een factuur van hun ziekenhuis ontvingen, zullen ook een brief van dat ziekenhuis krijgen waarin verduidelijkt wordt dat deze factuur wel degelijk het dagziekenhuis betreft. Ze kunnen met die brief (én de factuur) het bedrag terugvragen aan hun hospitalisatieverzekering.Besparing? Hoe zit het dan met de 10 miljoen besparingen? Het miniforfait was immers goed voor 20 miljoen euro, en daarvan wordt maar de helft overgeheveld naar het BMF. "Dat wordt nog een hard robbertje vechten in de afdeling financiën van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen', voorspelt Marc Moens. "De houding van Santhea (Franstalige ziekenhuiskoepel) voorspelt alvast niet veel goeds."