...

Zoveel wordt duidelijk uit een online enquête die Artsenkrant/Le Journal du Médecin samen met De Apotheker/Le Pharmacien in de loop van september organiseerde. De rode draad was de vraag hoe de organisatie van de samenleving en de gezondheidszorg er post-covid best uitziet. Kort door de bocht: doen we alsof er nooit een pandemie is geweest of komt er een 'nieuw normaal'? Vorige week besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid waaraan alle gezondheidsministers van dit land deelnemen alvast dat alle 65-plussers een boosterprik krijgen. Daarvoor kijken de excellenties richting de vaccinatiecentra die eigenlijk volop aan het afbouwen zijn. Die afbouw is niet direct een goed idee blijkens deze peiling waaraan 483 artsen deelnamen, iets meer huisartsen dan specialisten. Artsen konden verschillende mogelijkheden aanvinken op de vraag waar boostervaccinaties moeten plaatshebben. Dat deden ze ook. De meerderheid opteerde voor een eenvoudige en goedkope optie: een derde prik bij de GMD-houdende huisarts. Ook de woonzorgcentra zijn voor vele artsen een evidentie. Dat is logisch, het gaat in eerste instantie over een oudere populatie. De vaccinatiecentra houden zoals gezegd hun deuren best eveneens nog wat open. Verder wordt geopteerd voor de ziekenhuizen (26%) en de werkvloer (26%). Voor één arts op de tien kan zelfs de (huis)apotheker door de beugel. Tot slot meent 11% van de artsen dat een boostervaccin overbodig is. Kortom, als het van het medisch korps afhangt, is dit een én-én-verhaal. De overheid volgt bij voorkeur een driesporenbeleid. Eén van de initiatiefnemers van deze enquête, huisarts Frank Peeters, meent trouwens dat de resultaten duidelijk aangeven dat een derde prik best bij de GMD-houdende huisarts gebeurt.