...

Domus Medica en de huisartsenkringen richten zich in hun open brief concreet tot de Raden van Bestuur van de Antwerpse ziekenhuizen en de leden van hun Medische Raad, tot de collega's specialisten en de huisartsen van Antwerpen.Expertise"Maximale artsenexpertise, binnen maatschappelijk verantwoorde investeringen in infrastructuur, waardoor zoveel mogelijk patiënten met hun pathologie terecht kunnen in de eigen regio, dat is de wens van elke Antwerpenaar", klinkt het in de open brief.Maar het huidige infrastructuurmodel moet volgens Domus Medica en de Kringen op een meer maatschappelijk verantwoorde manier worden georganiseerd. "Tevens willen we door onderlinge samenwerking tussen huisartsen en specialisten de momenteel aanwezige en zeer degelijke expertise binnen de gezondheidszorg positief zien evolueren. Antwerpen wil een voorbeeldregio zijn in de uitbouw van een optimale samenwerking zodat de patiënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft op het juiste moment en op de correcte plaats."VerantwoordDe huidige competentie en aanwezigheid van artsen zal volgens Domus Medica in de regio alleen behouden blijven door een verantwoorde inplanting van infrastructuur en de uitbouw van een verantwoord samenwerkingsbeleid. "Eenieder die we hierover aanspreken is dezelfde mening toegedaan en toch zien we meer en meer een opbod van dure infrastructuur, een aanbod van zorg die de huidige vraag overstijgt", klinkt het. "De huisartsen vinden dat dit maatschappelijk niet verantwoord is. Wij willen hen die dit veranderingsproces in goede banen willen leiden steunen met dit schrijven. Onderlinge wedijver of het principe 'verdeel en heers' moeten verdwijnen en alleen de best mogelijke zorg voor de patiënt binnen een betaalbare gezondheidszorg mag onze drijfveer zijn."