...

"We krijgen dagelijks vragen binnen van huisartsenpraktijken en van de kringen. De vluchtelingen zijn al aangekomen in onze dorpen en steden - bij gastgezinnen, in centra. Lokaal worden ze dan wel geholpen, ook medisch - maar je moet niet honderd keren hetzelfde uitvinden", dat vertelt de voorzitter van Domus Medic aan de redactie van Artsenkrant."De mensen moeten gescreend worden en een medisch dossier krijgen voordat ze verder terechtkunnen in het reguliere circuit. Wat is de vaccinatiestatus? We weten dat niet alleen de vaccinatiegraad voor covid lager ligt, maar ook die tegen mazelen. Tuberculose komt vaker voor. Welke andere ziekten hebben die mensen al? Wat voor medicatie moeten ze blijven nemen? Welke zorg hebben ze nodig? Er zitten bijvoorbeeld ook heel wat zwangere vrouwen tussen."De Oekraïense vluchtelingen zijn niet aangesloten bij een ziekenfonds. "Tot dat voor hen geregeld is kun je de medische opvang beter centraal organiseren, met de Eerstelijnszones."Volgens dokter Van Giel kun je daar dan de hulpverlening voor de vluchtelingen bundelen. "Wat we ook opvangen is dat de taal dikwijls een probleem is. De kennis van het Engels is vaak erg gebrekkig, bijvoorbeeld. Je hebt ook maatschappelijke assistenten nodig die de mensen naar de juiste diensten kunnen toeleiden.""De medisch opvang moet samengaan met een psychosociale opvang. Deze mensen zijn beschoten geweest. Ze hebben hun huis, hun buurt zien vernietigd worden, ze hebben vaak de dood in de ogen gezien. Je hebt hier post-traumatische zorg nodig."Maar de overheid is bezig met het registreren van de mensen, het zoeken naar een onderdak - de medisch hulp is vergeten. "Domus Medica probeert in dat laatste wat structuur te brengen, met ons nieuwe Oekraïne-team. We hebben al de teams van verschillende minister gecontacteerd, de een verwijst ons door naar de ander. We hadden gehoopt dat de Vlaamse overheid hier toch al de zaken wat meer in handen zou hebben genomen."