...

Domus Medica heeft een aanvraag ingediend om samen met de vzw Artsenbelang aan de medische verkiezingen van 2014 deel te nemen. Het Riziv moet nu nagaan of de 'Alliantie Artsenbelang/Domus Medica - Alliance Avenir des Médecins', (AADM) zoals de lijst voluit heet, voldoet aan de wettelijke representativiteitscriteria.Deze week verstreek de termijn voor artsensyndicaten om een aanvraagdossier in te dienen waarmee ze verkiesbaar willen stellen. Alleen 'gemengde syndicaten' bestaande uit huisartsen en specialisten, en met zowel Nederlandstaligen als Franstaligen op de ledenlijst, komen in aanmerking voor zitjes in de medicomut en andere overlegorganen van het Riziv.In juni zijn we aan de vijfde editie van de artsenverkiezingen toe. Die worden om de vier jaar gehouden. Bij alle vorige edities konden artsen een stem uitbrengen voor twee lijsten: die van de Bvas-Absym en die van Het Kartel-Le Cartel. Als het van Domus Medica (DM) afhangt, kunt u dit keer ook kiezen voor een derde lijst: een alliantie die DM aangaat met Artsenbelang.De bal is nu in het kamp van het Riziv dat moet natrekken of Domus Medica zich samen met Artsenbelang verkiesbaar kan stellen. Ten laatste op 17 april wordt het oordeel van de leidend ambtenaar van het Riziv verwacht.Maaike Van Overloop, voorzitter van Domus Medica, zegt aan Artsenkrant dat het vooral de bedoeling is te mikken op "de grote groep artsen te bereiken die zich niet door één van de twee gemengde syndicaten vertegenwoordigd voelt". In 2010 stemde 20% van de artsen blanco en dat is een signaal dat het anders moet, zegt ze. "In Vlaanderen stemde bijna 40% van de huisartsen blanco, gevolg gevend aan onze oproep. Het is die grote groep artsen die wij hopen te bereiken. We willen dat iedereen gaat stemmen."Bij de vorige uitgave van de artsenverkiezingen, in 2010, ondernam Domus Medica al voorbereidende stappen om samen met Artsenbelang naar de kiezer te trekken. Omdat Artsenbelang op het moment van de verkiezingen nog geen volle twee jaar bestond, liet het Riziv weten dat die constructie niet door kon gaan. Domus Medica gaf daarna het ordewoord om blanco te stemmen.Artsenbelang is trouwens overigens opgericht met als enige doel om DM naar de verkiezingen te loodsen. Initiatiefnemers zijn vier Limburgse huisartsen, van wie er twee - Dominique Thoelen en Pierre Sijbers - nauwe banden hebben met Domus Medica. Statutair richt de vereniging zich ook tot specialisten. DM heeft zelf alleen huisartsen in de rangen en kan niet autonoom een gooi doen naar zitjes in de overlegcommissies van het Riziv.