...

De Algemene Vergadering van Domus Medica keurde de jaarrekening voorlopig niet goed omdat ze meer informatie wenst over projecten uit het verleden. DM krijgt ook een nieuwe directeur: Wim D'hanis-Dick.De jaarrekening van 2011 vertoont een belangrijk tekort. Dat zou voor een groot deel toe te schrijven zijn aan de ontslagvergoeding van de vorige directeur (Tom Van Daele). Dat brengt mee dat een deel van het loon dat hij anders in 2012 zou hebben ontvangen, nu in 2011 geboekt moet worden. Maar dokter Erika Van Nuffel, woordvoerster van Domus Medica, relativeert: DM heeft geen problemen op het vlak van de solvabiliteit en liquiditeit.Het huidige bestuur krijgt goede punten voor de uniformiteit en de transparantie die het heeft gebracht in de rekeningen van projecten met de overheid, en de manier waarop de medewerkers worden vergoed - zo stelt Van Nuffel. Maar de AV had wel vragen bij de cijfers van de voorbije jaren, toen die transparantie in projecten die Domus Medica onder zijn hoede had, er nog niet was.Volgens Van Nuffel schuilt daar geen juridisch probleem. Elk project ging terug op afzonderlijk gemaakte afspraken. Uit de jaarrekening kon de financiële structuur van deze projecten dan ook niet goed afgeleid worden. Maar de leden van de AV krijgen nu de kans om hun vragen op mail te zetten. De commissaris zal op de volgende AV in september proberen ook over het verleden meer klaarheid te brengen.Witte rookDomus Medica heeft ook een nieuwe directeur: Wim D'hanis-Dick. Hij moet de visietekst en het beleidsplan, dat nu wordt uitgewerkt, in de komende jaren helpen omzetten in praktijk. D'hanis-Dick leidde tot nu toe het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen en heeft dus ruime ervaring in de sector. Van de in totaal 20 kandidaten bleven er, na een selectieprocedure met hulp van een professioneel bureau, nog vier over. Bij de vraag of ze zelf een huisarts hadden, viel er nog een kandidaat af - aldus Erika Van Nuffel. De AV kreeg ook uitleg bij de gevolgde selectieprocedure. Het ziet er nu ook naar uit dat het huisvestingsprobleem van DM, dat al geruime tijd naar een nieuw onderkomen uitkijkt, zal opgelost raken. DM zal nu toch intrekken in de gebouwen van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA). Het probleem was voordien dat er in het betreffende gebouw onvoldoende stockageruimte beschikbaar was voor de dienstverleningsactiviteiten van DM. Maar dat zou nu zijn verholpen.KAVA en Domus Medica hebben erg gelijkende behoeften, en kunnen dus voordelig verschillende faciliteiten delen. Misschien komt er in de toekomst nog ruimte vrij voor andere, soortgelijke verenigingen en kan het gebouw een soort huis voor de eerste lijn worden. Maar dat is nog speculatie, onderstreept Erika Van Nuffel.