...

De leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging (Ri De Ridder) kreeg drie kandidaturen binnen voor de medische verkiezingen. Naast Bvas/Absym en Kartel/Cartel (ASGB, GBO en MoDeS) diende ook de 'Alliantie Artsenbelang - Domus Medica/Alliance Avénir des Médecins' een dossier in. Vandaag meldt het Riziv dat de drie kandidaturen werden aanvaard.Bij de vorige verkiezingen wilde Domus Medica zich ook als syndicaat laten erkennen. Het stelde toen daarvoor een dossier op samen met Domino. Maar die kandidatuur werd toen afgewezen. Domus Medica is een organisatie die Vlaamse huisartsen verenigt. Om mee te kunnen doen met de verkiezingen, moet het kunnen aantonen dat het als syndicaat de specialisten en de Franstaligen vertegenwoordigt. Dat doet het nu, althans op papier, door samen te gaan met de Alliantie Artsenbelang/Alliance Avénir des Médecins.Na de verkiezingen die in juni plaatsvinden, worden de mandaten voor artsen in de verschillende organen van het Riziv verdeeld volgens het 'kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging'. Dat gebeurt per 'bank': huisartsen en specialisten. Er zijn geen reserveerde plaatsen voor de taalgroepen. De syndicaten wijzen de personen aan per mandaat dat ze moeten invullen.