...

Vandaag is Marie (38, schuilnaam) een zestal jaar staflid in een Vlaams ziekenhuis. Het seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurde tijdens haar opleiding geneeskunde. Dat is volgens Marie geen toeval. "Je bent kwetsbaar, je toekomst is nog onzeker. De kleinste smet op je dossier kan ervoor zorgen dat niet jij maar een studiegenoot die felbegeerde specialisatieplaats krijgt. De personen die je benaderen weten dat.""De eerste keer dat ik werd lastiggevallen, was tijdens mijn stagejaar. De dader was een mannelijke verpleegkundige op de afdeling waar ik op dat moment stond. Op een heel openlijke en vernederende manier greep hij me bij mijn billen en borsten. Het kon hem duidelijk niet schelen dat iemand hem zou bezig zien, hij genoot daar schijnbaar van. Ik was geschokt, en stapte naar de hoofdverpleegkundige. Die schrok niet van mijn verhaal, het was zo te zien niet de eerste keer dat zoiets voorviel. Hij deed het echter af als een grap: ik moest dringend enig gevoel voor humor creëren als ik het wou maken in de ziekenhuiswereld.""Ik was naar de hoofdverpleegkundige gestapt in de hoop gehoor te krijgen", kijkt Marie terug. "In plaats daarvan werd ik geconfronteerd met de machomentaliteit van een overwegend mannelijke afdeling - 'we zijn hier allemaal jongens onder elkaar, daar horen nu eenmaal plagerijen bij'. Ik keerde die dag huiswaarts met de boodschap dat het aan mij lag."