...

Dirk Ramaekers werd begin vorig jaar als een van de vijf vertegenwoordigers van de regering in de Algemene Raad benoemd. Onlangs volgde hij Rob Van den Over op bij het christelijk ziekenfonds. Nu verdwijnt hij weer uit de Algemene Raad. Hij wordt er opgevolgd door Paul Ballegeer.Ook aan Franstalige kant zijn er enkele opvallende veranderingen. Marco Schetgen stapt op uit de accrediteringsstuurgroep, waar hij zetelde als vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid. Hij wordt er opgevolgd door Delphine Caprasse.Paul De Munck, ten slotte, neemt voor GBO/Cartel de plaats in van Philippe Vandermeeren in het Verzekeringscomité en in de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie.