...

De Vlaamse regering benoemde dr. Dewolf tot directeur-generaal, en stelt hem aan als administrateur-generaal van het Agentschap. Dr. Dewolf is thans adjunct-kabinetchef van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en is er bevoegd voor volksgezondheid en ouderenbeleid. Zijn benoeming als administrateur-generaal wordt van kracht op 1 januari 2014. Chris Van der Auwera, de huidige administrateur-generaal, vertrekt op 1 november met pensioen.Dirk Dewolf is arts, studeerde tropische geneeskunde aan het ITG Antwerpen, en volgde nog een opleiding jeugdgezondheidszorg en vervolgens arbeidsgeneeskunde. Hij werkte als schoolarts en als ziekenhuisinspecteur voordat hij, vanaf 1999, voltijds voor de Vlaamse Gemeenschap ging werken. Vanaf 2008 werd hij vanuit de administratie gedetacheerd naar de kabinetten van, achtereenvolgens, de ministers Steven Vanackere, Veerle Heeren en Jo Vandeurzen.Dirk Dewolf was ook een tijd eerste schepen voor CD&V in Overijse, maar nam vorig jaar ontslag uit die functie omdat de combinatie met zijn taken op het kabinet te zwaar werd.Dr. Dewolf is overigens niet de enige kabinetsmedewerker van Jo Vandeurzen die naar de Vlaamse administratie verhuist. De huidig kabinetchef Karine Moykens wordt vanaf 1 januari 2014 secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze volgt in die functie Marc Morris op, die ook op 1 november met pensioen gaat.