...

Dokter Christel De Pooter, voorzitter van de provinciale raad van de Orde der artsen in Antwerpen, benadrukt het belang om "ons leven en de bijhorende momenten niet zomaar te laten voorbijgaan. We tonen ook aan dat we met verandering kunnen omgaan," motiveert dokter De Pooter.Een traditionele viering en het afleggen van de Eed van Hippocrates in levende lijve zit er dit jaar uiteraard niet in. Toch wil de Orde van Antwerpen dit belangrijke moment, de start van een loopbaan, niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom wordt op 3 oktober van 16 tot 17 uur de virtuele eedaflegging van de 176 Antwerpse promovendi live opgenomen en online gestreamd. Bij de plechtigheid zijn niet alleen voorzitter dokter De Pooter en de bureauleden van de provinciale raad aanwezig maar onder meer ook professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de nationale raad en professor Pierre Van Damme, vice-decaan van de UAntwerpen. Een beperkt aantal gepromoveerde artsen maakt eveneens zijn opwachting.Via de streaminglink leggen alle promovendi samen de eed van Hippocrates af. Er zijn enkele korte toespraken voorzien en uiteraard de eedaflegging zelf. Daarbij komen in een mozaïek alle jonge artsen in beeld. Tot slot is ook een streepje muziek voorzien."Op die manier", aldus dokter De Pooter, "kan de eedaflegging thuis en in de studio samen beleefd worden. De link kan gedeeld worden met vrienden en familie. Thuis kunnen de jonge artsen de belangrijke gebeurtenis verder veilig en gezellig vieren met vrienden en familie." Op een later moment kan de happening bovendien herbekeken worden op de site van de nationale raad.