...

De ministerraad keurde vrijdag 11 februari de tekst van een KB goed dat werd voorgesteld door minister Frank Vandenbroucke.Het KB bepaalt schrapt het hoofdstuk in de wet (KB 18/9/2015) dat de derdebetalersregeling in belangrijke gevallen verbiedt. De opheffing van het verbod geldt evenwel als sinds het begin van dit jaar: deze bepaling uit het KB geldt met terugwerkende kracht.Aan de andere kant zullen aan de lijst van de situaties waarin de DBR verplicht is ook de verstrekkingen op afstand worden toegevoegd.En nog een belangrijk element: patiënten zullen zich in de toekomst voor de toepassing van de DBR ook kunnen identificeren met Itsme.