...

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over de uitgaven tijdens de covidcrisis die het Riziv onlangs publiceerde. Het analyseert de cijfers die beschikbaar waren begin van dit jaar en schetst de evolutie van de gezondheidsuitgaven in 2021. In maart en april 2020, toen het aantal covidgevallen voor de eerste keer in ons land piekte, noteerde het Riziv een sterke daling van een aantal typische prestaties bij hartinfarcten, hartritmestoornissen en beroerte. Het aantal percutane endovasculaire dilitaties en het aantal hartkatheterisaties daalde in april 2020 met bijna 40%, ECG bij inspanning werd die maand bijna 80% minder frequent uitgevoerd, het plaatsen van pacemakers/defibrillatoren en het uitvoeren van Holter-monitoring daalde met bijna 60% en neurologen stelden in die periode 20% minder vaak de diagnose van beroerte (inclusief een behandelingsplan). Een jaar later piekte voor een derde keer het aantal covidbesmettingen in ons land. Opvallend is dat ook toen het aantal prestaties voor deze acute aandoeningen onder de verwachtingen bleef. Percutane dilataties en hartkatheterisaties werden in april en mei 2021 respectievelijk maar 0,8% en 0,6% vaker uitgevoerd dan in 2019. Een ECG bij inspanning werd die maanden respectievelijk 5% en 8% minder vaak uitgevoerd dan in 2019. De aktes bij hartritmestoornissen - het uitvoeren van een Holter of het plaatsen van een pacemaker of defibrillator - steeg in april 2021 maar met 1% tegenover april 2019 en in mei was er zelfs een daling met 2,5%. Het stellen van een diagnose van beroerte (inclusief behandelingsplan) gebeurde de eerste vier maanden van 2021 minder vaak dan in 2019 - in februari was de daling het meest uitgesproken met 5%.Lees ook: Impact covid op artsenhonoraria vooral in ziekenhuizen