...

Ze hebben bloedcellen onderzocht van 2.407 personen onder wie er 1.095 een ernstige depressie hadden sinds minder dan 6 maanden, 802 in het verleden een depressieve periode hadden doorgemaakt en 510 personen nooit een dergelijke stoornis hadden gehad. De resultaten waren onomstotelijk. Ongeacht hun levensstijl hebben depressieve mensen, of mensen die dat ooit waren, kortere telomeren. Die uiteinden van de chromosomen, die dienen om het DNA te beschermen, worden van nature korter naarmate de cellen zich delen. Hun lengte meten is dus een goede manier om celveroudering te beoordelen. Uit de studie blijkt dat dit proces bij depressieve mensen gemiddeld vier tot zes jaar verder gevorderd is. Het effect is nog duidelijker bij een zeer ernstige depressie en wanneer de symptomen minstens twee jaar aanhouden. In dat geval gaat het equivalent van 7 tot 10 jaar voortijdig verloren. Maar ook na deze studie tasten we nog in het ongewisse over een aspect: we weten nog niet of het proces omkeerbaar is. (referentie: Molecular Psychiatry, 12 november 2013, doi:10.1038/mp.2013.151)