...

In Belgilijden meer dan 172.000 personen aan dementie. De omgeving weet vaak niet hoe ze de patit vaardigheden en gewoontes kunnen aanleren. (Op)nieuw geleerd, oud gedaan bundelt overzichtelijk de recentste wetenschappelijke inzichten en publiceert ook handige richtlijnen. De auteurs geven informatie over de verschillende vormen van dementie, de werking van het geheugen en de theorie van het lerend vermogen. Praktijk De benadering in de praktijk neemt ook een groot deel in. Hoe kan je mensen met dementie vaste wandelroutes aanleren? Hoe leer je hen omgaan met moderne hulpmiddelen? Ook probleemgedrag afleren komt aan de orde in de 67 praktijkverhalen.Vier auteurs droegen vanuit verschillende invalshoeken bij aan het boek. Roy Kessels is hoogleraar en klinisch neuropsycholoog in Nijmegen, Irmgard van Dixhoorn is psycholoog bij een organisatie voor particuliere woonzorgvoorzieningen, Frans Hoogeveen is lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool en Ruud Dirkse is directeur van zorginnovatiebureau DAZ.