...

Voor het einde van deze maand moet u de aanvraag indienen. Als u als huisarts een gelabeld EMD-pakket gebruikt, hebt u immers recht op een toelage van 806,12 euro - het bedrag dat in het laatste akkoord artsen-ziekenfondsen is vastgesteld.Het aanvraagformulier wordt automatisch gegenereerd door uw softwarepakket. Dit elektronische formulier moet u dan opladen op www.myriziv.be - klik op 'Premieaanvraag'. U hebt dan wel een eID (met pin-code) of token nodig.Bij problemen kunt u contact opnemen met de helpdesk. Voor meer precieze informatie kunt u terecht op de website van het Riziv.