...

Ik vraag u opnieuw een inspanning te leveren om Brigitte X. (54 jaar) in de gevangenis van Brugge te bezoeken waarbij ik u als medisch raadgever zal vergezellen. Deze vrouw heeft in een onweerstaanbare drang een moord gepleegd en is reeds 25 jaar geïnterneerd. Zij is zeer zwak begaafd (IQ 48), werd als kind mishandeld en is al enkele jaren dementerend ten gevolge van een coma door longproblemen. Verder heeft zij angstaanvallen, diabetes, epilepsie en gangstoornissen waarbij zij steun nodig heeft voor de dagelijkse wandeling. Haar grote angst is om eenzaam te sterven in de gevangenis. Akkoord dat het zorgteam zijn uiterste best doet om te roeien met de riemen die het heeft. Stel dat uw zus een dergelijke pathologie heeft, zou u dan niet al uw invloed en welbespraaktheid aanwenden om de burgemeester en het OCMW te overtuigen om deze vrouw te plaatsen in een rustoord waarmee de CBM overigens akkoord is en waar zij reeds anderhalf jaar op wacht. Natuurlijk is het OCMW geen vragende partij om een onvermogende op te nemen. Deze vrouw heeft meer dan genoeg geleden voor haar passionele misdaad. Bied haar een rustig levenseinde aan in een beschermde omgeving met een echte huisarts die haar opvolgt en behandelt. Zij zal geen misdaad meer begaan en door haar gangstoornissen zal een enkelband niet nodig zijn. Wat voor Van den Bleeken kan, moet ook mogelijk zijn voor Brigitte X. Hier telt het gelijkheidsbeginsel. Eén voordeel: u moet niet onderhandelen met de familie die haar verstoten heeft.Ik pleit hierbij voor één menswaardig leven. Ter gelegenheid van de uitreiking van de negatieve prijs door de Liga voor Mensenrechten aan de gestorvenen in de cel heeft u beloofd dat u zou onderhandelen met minister De Block om de penitentiaire gezondheidszorg over te hevelen naar volksgezondheid. Ik was daar getuige van. Graag dan ook de stand van zaken. Vergeet evenwel niet te onderhandelen met het Riziv, dat zeer dwars ligt. Geef toe: 11.000 gedetineerden maken geen verschil uit voor het budget van volksgezondheid. Ondertussen hebt u de dagprijs voor voeding verlaagd (hongeren spijzen en dorstigen laven) met uitsluiting van kledij (naakten kleden) en is het budget voor honoraria en medicatie halfweg het jaar opgebruikt (zieken verzorgen). Ik bewonder de gevangenisartsen die uit idealisme en onder enorme druk tewerkgesteld worden voor een bruto uurloon van 66 euro, verplaatsing en inchecken (ongeveer 1 uur) niet inbegrepen. In Antwerpen vraagt gemiddeld tien procent van de populatie dagelijks een consult. Een gevangenisarts getuigde dat hij vele uren onbezoldigd heeft gewerkt. In een voormalig leven was u topadvocaat. Zou u voor dit schamele honorarium willen werken en om dan halfweg het jaar mogen te fluiten naar uw centen? Een telefonisch consult naar mijn advocaat kost 25 euro en opvolging van mijn dossier is standaard 900 euro zonder briefwisseling. Dat noemen ze waakzaamheid. De chronometer is het meest gebruikte instrument in de advocatuur. Ik heb ook een primeur voor u: de matrassen op de grond in de gevangenis van Antwerpen zijn verdwenen. De overbevolking is er niet meer en de spanningen zijn sterk verminderd wat leidt tot veel minder klachten bij de Commissie van Toezicht.Hierbij mijn verlanglijstje voor Brigitte X. U geeft haar 10.000 euro schadevergoeding zijnde het standaard bedrag voor haar niet-behandeling (wet van 1930) zodat ze een startkapitaal heeft. Vervolgens reserveert u een ruime en bemeubelde eenpersoonskamer met een groot raam, niet gelegen aan de straatkant maar met een uitzicht op de natuur. Uiteindelijk moet het OCMW zich weinig zorgen maken: de levensverwachting van deze vrouw is eerder beperkt. Ik heb er uiteraard begrip voor dat u door uw beperkt budget geen vreemdelingen herbergt en geen doden begraaft. Ik kijk uit naar uw verwezenlijkingen op het einde van deze legislatuur. Ik wens u een goede nachtrust toe met de wetenschap dat een zielig vrouwtje eenzaam wegkwijnt in de vergeetput van de gevangenis. Zij is door iedereen verlaten met uitzondering van haar advocate die tevens haar vertrouwenspersoon is. Dit roept zonder meer herinneringen op aan Nacht und Nebel. Slaap zacht, mijnheer de minister.