...

Dr. Hueting is globaal tevreden over het akkoord. "Dit is een tijd waarin iedereen moet besparen. Mensen die een volledige indexering van hun loon krijgen, moet wel rekening houden met een loonstop. We hebben toch de volledige indexmassa gekregen van 2,76%.""De regering had geen ruimte gelaten voor nieuwe projecten. Het kwam er dan op aan om met de indexmassa wat te spelen, om toch ruimte te creëren voor projecten die we zeer belangrijk vonden", zo vat Hueting de inzet van het akkoord samen.Automatische GMD-verlenging is binnen"Zo konden we een extra budget vrijmaken van zes miljoen voor de reorganisatie van de wachtdienst in de eerste lijn. Daar ben ik toch heel tevreden over. Voor huisartsen konden we ook de telematicapremie behouden." Het principe van de premie blijft dit jaar nog ongewijzigd.Hueting vervolgt: "Los van de centen: voor ons is erg belangrijk dat het akkoord nu vastlegt dat artsen het GMD vanaf 1 januari 2014 automatisch kunnen laten verlengen dankzij MyCarenet - manuele verlenging blijft ook mogelijk. De zorgtrajecten blijven behouden. Begin 2014 zal er een aanpassing komen op grond van de evaluatie. Ook de preventiemodule werd verlengd en zal worden geëvalueerd, om te zien of we het gebruik ervan niet extra moeten aanmoedigen."De partiële begrotingsdoelstelling 2014 stelt dat een bedrag vinden uit de begroting voor de reorganisatie van de wachtdienst een prioriteit zijn. "Dat we de wachtposten zelf moeten financieren omdat we de wachtdienst ongelooflijk belangrijk vinden, is dus eenmalig."Herijking specialisten"Bij de kinderneurologen is er op ons aandringen een merkwaardige discriminatie tussen de artsen weggewerkt voor het toezichtshonorarium op de kinderafdeling. Voor ons was het erg belangrijk dat een aantal intellectuele akten beter werd vergoed. We hebben de herijking toch een duwtje in de rug kunnen geven. We hadden ook gewild dat een specialist een extra bedrag kreeg voor een consultatie die in het ziekenhuis plaatsvindt, maar daar is de Bvas gaan dwarsliggen.""Door de strapatsen van de Bvas heeft iedereen een maand indexverlies opgelopen. Dat hebben we kunnen compenseren door een eenmalige toeslag van 100 euro op het accrediteringsforfait", zo haalt Hueting uit naar de concurrentie.Voor Dr.Hueting is het ook een winstpunt dat er 434 euro komt bovenop de praktijktoelage voor huisartsen die tot de conventie toetreden. Voor specialisten geldt er een gelijkaardige maatregel.