...

Sarah Morsink, zelf klinisch psycholoog, volgt als expert van de FOD Volksgezondheid het systeem van de ELP op: "We voeren voortdurend campagne bij de groep huisartsen: schrijven artikels, geven uiteenzettingen, sturen mailings. We blijven de huisartsen aanspreken. Maar de ELP vraagt een cultuuromslag." "De ELP was het ontbrekende stuk in de puzzel van de geestelijke gezondheidszorg. Voor mensen met lichte of matige psychische problemen had je als huisarts eigenlijk geen doorverwijzingsmogelijkheden in de terugbetaalde zorg. Een intensieve behandeling in het bestaande circuit is voor deze groep niet de goede oplossing. Onderbehandeling loert om de hoek. Huisartsen schrijven, om deze patiënten toch te kunnen helpen, dikwijls medicatie voor. België is één van de koplopers in Europa in het gebruik van psychofarmaca. Maar medicatie leert mensen niet echt om zelfstandig met hun problemen om te gaan - het vergroot de eigen weerbaarheid niet." "De invoering van de ELP is een historische stap in onze gezondheidszorg: het opent de deur voor terugbetaling van eerstelijnspsychologische hulp. Maar het project moet verder groeien. Met de vermaatschappelijking van de GGZ zijn we al meer dan tien jaar bezig - de ELP is nog maar twee jaar oud." "We laten het project wetenschappelijk doorlichten en gebruiken de feedback om de opzet te optimaliseren. Dankzij de covidcrisis maakte de regering ook extra budget vrij voor de GGZ. Met de partners op het terrein - huisartsen, psychiaters, psychologen,... - bekijken we welke stappen we verder kunnen zetten." Artsenkrant volgde een gesprek tussen een huisarts van de Projectgroep Psychofarmaca UGent, een eerstelijnspsycholoog en Sarah Morsink van FOD Volksgezondheid - over de moeilijke start van de ELP.