...

Hij reikt concrete strategieën aan om deze hindernis te overwinnen: 1. Preventieve dienstverlening vergoeden 2. Preventie financieel aantrekkelijk maken voor personen en gezinnen 3. Werkgevers betrekken bij de gezondheidsbevordering op de werkplek en stimuli geven aan werknemers om er gezonde gewoonten op na te houden 4. Producten en systemen opnieuw overdenken om preventie eenvoudiger, goedkoper en minder afhankelijk van individuele acties te maken 5. Gebruik maken van de politiek om de keuzes te versterken die preventie bevorderen 6. Gebruik maken van de verschillende mediakanalen om aan educatie te doen, gedrag dat goed is voor de gezondheid te stimuleren en gezonde gewoonten te versterken. De auteur wijst erop dat dit niet van vandaag op morgen kan worden gerealiseerd en dat de boodschap nadrukkelijk en herhaaldelijk onder de aandacht zal moeten worden gebracht. Maar het sop is de kool meer dan waard. (referentie: Fineberg HV. JAMA. 2013;310:85)