...

Het afronden is vanaf 1 december verplicht voor contant betaalde bedragen. Het afronden gebeurt naar het dichtstbijzijnde getal cijfer met 0 of 5. Een bedrag van 15,92 euro wordt bijvoorbeeld afgerond naar 15,90 euro, en een bedrag van 15,93 euro naar 15,95.Ook het bedrag van het remgeld mag worden afgerond.Bij een elektronische betaling is afronden mogelijk op voorwaarde dat de patiënt én de arts (of een medewerker van de arts) aanwezig zijn. Er moet in het laatste geval wel een mededeling goed zichtbaar zijn dat bedragen altijd worden afgerond.Bij betalingen met bancontact aan de balie of het loket kan het bedrag dus worden afgerond, als dat op een bordje of zo duidelijk vermeld staat.Bedragen op overschrijvingen die achteraf worden verricht, mogen niet worden afgerond, omdat de voorwaarde van fysieke aanwezigheid niet is voldaan.De Riziv-pagina bevat gedetailleerde instructies over hoe en wanneer afronden, en over het vermelden van het bedrag. Op een ontvangstbewijs bij een getuigschrift voor verstrekte hulp moet u bijvoorbeeld het betaalde (afgeronde) bedrag vermelden, maar tussen haakjes ook het niet afgeronde bedrag. Ook op een 'bewijsstuk' moeten beide bedragen vermeld staan.Voor de fiscus moet het werkelijk betaalde bedrag steeds duidelijk zijn.Het Riziv stuurt ook een omzendbrief met een gedetailleerd uitleg van zes pagina's, de wettekst en een samenvattende tabel.