...

Huidig oppositieleider Laurette Onkelinx had veel ambitie met het HIV-plan. Er zou een HIV-coördinator komen die het transversaal plan zou vormgeven over de gemeenschapsgrenzen heen. Er waren twee behandelingscentra voorzien, in Brugge en Namen. Er zou een forse inspanning worden geleverd inzake preventie, condooms zouden gratis ter beschikking worden gesteld. Maar van dat alles lijkt weinig in huis te zullen komen.In de kamercommissie Volksgezondheid vroeg Onkelinx aan haar opvolgster hoe ver het nu staat met haar plan, één jaar nadat het officieel van start is gegaan. Komt de werkgroep vaak samen en waar blijft de HIV-coördinator, zo vroeg Onkelinx zich af. De Block moest haar voorgangster ontgoochelen. De HIV-werkgroep is opgegaan in de werkgroep chronische ziekten. Er zijn geen middelen voorhanden voor een nationaal coördinator. En er is weinig hoop, aldus nog De Block, dat er nog nieuwe middelen worden gevonden, in deze barre financiële tijden.Onkelinx reageerde furieus. Er waren extra middelen vrijgemaakt, binnen het Riziv en in overleg met de Koning Boudewijn Stichting. U kan zich daar niet achter verbergen, aldus Onkelinx. Waarop De Block repliceerde dat die middelen inderdaad waren omschreven maar nog niet waren vrijgemaakt. En dat is dus niet gebeurd. Er zijn dringender zaken, aldus De Block. Wat kan er dringender zijn dan 3 nieuwe HIV-besmettingen per dag, riep Onkelinx nog, maar het mocht niet baten, het HIV-plan is afgevoerd.