...

Tot woensdag waren er voor 82,5% van de zorgtrajecten de nodige gegevens ingezameld voor het evaluatieproject Achil. Het Begeleidingscomité binnen het Riziv is tevreden met dat resultaat. Maar wat gebeurt er met de 17,5% waarvoor geen gegevens werden doorgegeven?Op 21 september wordt de lijst van de patiënten voor wie gegevens werden geregistreerd, afgesloten en doorgespeeld aan de ziekenfondsen. Dat staat te lezen op de website www.zorgtraject.be. In theorie zouden de ziekenfondsen de honoraria voor zorgtrajecten, waarvan geen medische gegevens werden doorgezonden voor Achil, kunnen terugvorderen. Maar of het ooit zover komt, is voorlopig nog afwachten.Hobbelig parcoursVolgens Marc Moens van het Bvas gaat men in ieder geval te kort door de bocht als men uit deze cijfers concludeert dat 17,5% van de artsen niet wilde meewerken. De hele datacollectie volgde een tamelijk hobbelig parcours. Dr. Moens kent in zijn omgeving verschillende huisartsen die er alles aan gedaan hebben om toch hun gegevens door te sturen. Ze hebben verschillende malen geprobeerd, zijn er uren mee bezig geweest, hebben technische hulp gevraagd, hebben soms verschillende malen naar de helpdesk getelefoneerd, maar zijn er ondanks alles niet in geslaagd de gegevens met succes in te voeren.De artsenleider heeft donderdagavond op het Begeleidingscomité gevraagd dat men minstens de lijst van de mensen die de helpdesk hebben gecontacteerd en e-mailtjes hebben verstuurd, naast de lijst legt van artsen die niet alle gegevens zouden hebben doorgespeeld. Op het Begeleidingscomité, waar ook de ziekenfondsen aanwezig zijn, is besloten dat nu eerst eens te bekijken, stelt hij. Tevreden over afloopHet is de eerste keer dat een dergelijke datacollectie plaatsvindt. Het Begeleidingscomité van de zorgtraject is heel tevreden met het bereikte resultaat. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - dat instaat voor de wetenschappelijke analyse van de gegevens - wierp al een eerste blik op de data en beoordeelde de kwaliteit van de registratie als uitstekend.De webtoepassing Achil bleef officieel tot vrijdag 21 september geopend, en naar verluidt zouden er ook nog resultaten binnenkomen van het Réseau Santé Wallon. De webtoepassing zal ook deze week nog normaal werken en pas volgende week helemaal uit de ether gaan.Binnen het project Achil zal het WIV de data van de zorgtrajecten wetenschappelijk analyseren. Die wetenschappelijke analyse zal onderdeel uitmaken van een evaluatie van de zorgtrajecten, die in de lente van volgend jaar zal plaatsvinden. De medische gegevens worden anoniem verwerkt.