...

Ook de tweede datacollectie kampt met technische problemen. Sommige softwarepakketten leverden de module voor de (anonieme) extractie van de data later dan aangekondigd aan de huisartsen. De toepassing van healthdata.be vertoonde een aantal bugs.De collectie van klinische data voor de wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronisch nierfalen liep oorspronkelijk van november tot eind december. Het Riziv besloot de periode nog te verlengen tot 31 januari. Nu staat te lezen op de website van het Riziv (en de support-pagina's van healthdata.be) dat het registreren van de data nog tot 14 februari 2018 mogelijk is.De teller van het aantal patiënten waarvoor data werden aangeleverd staat nu dicht bij 60.000 (het maximumaantal dat de grafiek op supportsite van healthdata.be kan weergeven).Het eHealth-platform verwijdert alle identificeerbare gegevens uit de data die naar healthdata.be doorstromen. Het aanleveren van de data is een onderdeel van het contract, en de ziekenfondsen vernemen wel of u van al uw zorgtrajectpatiënten de data hebt doorgegeven.