...

Het dossier van de CRA's staat sedert juni 2014 op de dagorde van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van de Bvas. En dit ten gevolge van de het nieuwe KB van 9 maart 2014. Ook enkele CRA's hebben bij het Vas aangeklopt om reden van onvrede over de beperkte plaatsen van opleiding, de kwaliteit van de opleiding, de monopolievorming van de opleiding en de 75%-regel. Ten gevolge hiervan hebben wij de bevoegde overheden aangeschreven, zowel federaal als gemeenschappen. Inmiddels hebben een antwoord gekregen van de federale overheid (Riziv en Volksgezondheid). Van de Vlaamse Gemeenschap hebben wij nog niets gehoord niettegenstaande door de bevoegdheidsoverdrachten de praktische uitwerking over het statuut van de CRA bij hen komt te liggen. Uit het schrijven van het federale niveau blijkt dus dat er geen sprake kan zijn van monopolievorming. Het federale niveau 'vergeet' wel te vermelden dat indien anderen voor opleiding zorgen hiervoor geen financiële middelen voorzien zijn, terwijl Domus Medica en SSMG hiervoor wel geld krijgen. Wat bijgevolg een regelrechte discriminatie inhoudt en waarbij Craetegus zich in Vlaanderen opwerpt als enige organisator van bijscholing en spreekbuis van de CRA's. Misschien dat wij als syndicaat met vele jaren ervaring direct aangevoeld hebben dat er problemen resen met dit nieuwe besluit en wij ons niet enkel eng focussen op de opleiding. Wij eisen een volwaardig statuut op voor de CRA's. Wij wijzen ook naar de financiële vergoeding die niet meer aangepast is rekening houdende met de uitbreiding van de bevoegdheden en taken die opgelegd worden. Het zwaartepunt van het nieuwe besluit ligt ook bij de invoering van de verplichte aanwezigheid van de arts voor minstens 75% van de prestaties als CRA. De aanwezigheid van de arts is rechtstreeks gelinkt aan het besluit van de financiering waarbij de aanwezigheid van de arts gelinkt wordt aan het aantal RVT-bedden. Het is totaal onbegrijpelijk dat in het artikel wordt gesteld dat de 75% eigenlijk al bestond. Deze regel is juist ingevoerd met het nieuwe KB van 9 maart 2014. Is het misschien de bedoeling om van deze artsen ambtenaren maken die hun collega's moeten controleren? Wij stellen vast dat in dit dossier veel wordt gesproken rond het statuut van de CRA in beperkte groepen zonder duidelijke communicatie of regelgeving. In het basisbesluit van 2010 is niets terug te vinden: over de kwaliteit van de bijscholing (eventueel accreditering ?); is het in de praktijk zo dat een arts verbonden is met de instelling met een contract van vier jaar maar is dit nergens opgenomen tenzij in officieuze verslagen; is er geen duidelijkheid indien een arts bvb. twee uur van de 24 uur basisopleiding mist (terug te herbeginnen van de basisopleiding of kan hij dit inlopen?). Bovendien is dit niet denkbeeldig gezien het beperkte aanbod aan opleidingsplaatsen; kan onmogelijk de bijkomende opleiding van 6u ingevuld worden in 2014 aangezien er nog geen aanbod bestaat, enzovoort.Op onze vragen gesteld in bovenvermeld schrijven waarbij wij vinden dat de ervaring van de CRA in het verleden voor een (deel) zou moeten meetellen voor de basisopleiding wordt niet geantwoord tenzij onrechtstreeks. De basisopleidingen die sinds 2012 door Domus Medica worden georganiseerd worden geregulariseerd volgens bovenvermeld schrijven. En wat met de andere bijscholingen die door CRA's werden georganiseerd? Wij wensen ons als Vas te engageren in dit dossier, op te treden als spreekbuis van de CRA's en organisator van opleidingen.