...

Artsen in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor een zeldzame maar gevaarlijke ziekte bij een kleine groep kinderen die mogelijk gelinkt is aan het coronavirus. Huisartsen kregen van de gezondheidsdienst NHS een dringende waarschuwing dat de intensieve zorgen in Londen en elders in het VK de afgelopen weken kinderen over de vloer kregen met symptomen die doen denken aan een toxischeshocksyndroom: hoge koorts, lage bloeddruk, huiduitslag en moeilijk ademhaling. Soms is er ook sprake van gastro-intestinale symptomen (braken, buikpijn en diarree) of inflammatie van de hartspier. Maar een deel test positief voor het coronavirus. Het aantal kinderen met deze symptomen is gering, maar volgens de NHS is waakzaamheid geboden.Een Amerikaans onderzoek met Kevzara (Regeneron en Sanofi) bij 276 patiënten met een ernstige vorm van covid-19 - maar die niet beademd werden - levert veeleer teleurstellende resultaten op. Wel meer hoopgevende resultaten waren er bij een iets kleinere groep patiënten die wel beademd werden. Hier zag men enige vermindering van het aantal sterfgevallen, vooral bij patiënten die een hogere dosis kregen. De studie bij patiënten in kritieke toestand wordt voortgezet.Vinçotte zet zijn schouders onder Savitas, dat is een QR-codesysteem dat start-up Esoptra heeft ontwikkeld. Wanneer een werknemer covid-19 positief blijkt, geeft die persoon na medische autorisatie aan Savitas door dat hij ziek is. Collega's die eenzelfde QR-code rond hetzelfde moment gescand hebben, worden dan geïnformeerd dat ze mogelijk ook besmet zijn en maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding te voorkomen (zelfisolatie, raadpleging arts). Deelname aan Savitas is vrij. Mensura, Attentia en Vias willen meestappen in het verhaal. De universiteit van Antwerpen levert academische ondersteuning.De Britten hielden vandaag een minuut stilte voor de zorgverleners die gestorven zijn aan het coronavirus. Sinds het begin van de crisis kwamen al 82 zorgverleners van de NHS en 16 sociaal werkers om het leven. Het Verenigd Koninkrijk is een van de meest getroffen Europese landen, met 21.092 doden in de ziekenhuizen - en waarschijnlijk nog eens duizenden extra overlijdens in de woonzorgcentra.De Brusselse regering heeft op voorstel van de minister van Welzijn en Gezondheid Alain Maron en minister-president Rudi Vervoort 22,5 miljoen euro extra vrijgemaakt ter ondersteuning van aanvullende crisismaatregelen in de welzijns- en gezondheidssector. Daarvan gaat 10 miljoen naar de uitvoering van de 'contact tracing' en 8 miljoen naar beschermingsmateriaal voor de eerstelijnszorg. Daarnaast wordt 2,5 miljoen euro voorzien voor de uitbouw van een quarantainestructuur in hotels en jeugdherbergen om personen in onder te brengen die de aanbeveling krijgen om thuis blijven, maar dit praktisch niet kunnen, bijvoorbeeld omdat ze samenwonen met risicogroepen.Zorgnet-Icuro is van mening dat het nog te voorbarig is om een concrete datum aan te kondigen voor het toelaten van bezoek in de woonzorgcentra. Behoedzaamheid en veiligheid zijn voor ons de sleutelwoorden", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "We willen eerst afwachten hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken." De Vlaamse taskforce voor de zorg kondigde gisteren aan in de komende weken een concrete bezoekregeling uit te werken voor alle zorgvoorzieningen.Als ons land een beroep doet op een app voor contact tracing, dan moet die door een Belgisch bedrijf worden ontwikkeld en beheerd. Dat verklaart Jaak Raes, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, vandaag in de Kamercommissie Economie, tijdens een hoorzitting. Die belicht het gebruik van een app voor contact tracing, wat gebeurt in de strijd tegen het coronavirus. De keuze voor een Belgisch bedrijf moet de veiligheidsrisico's beperken. Voor Raes komen die niet enkel van andere landen, maar ook van derden zoals extremistische groeperingen. De Staatsveiligheid pleit voor een strikt wettelijk kader. Iets waar de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit, David Stevens, en de Liga voor de Mensenrechten ook een lans voor breken.Hoogleraar cryptografie en privacyspecialist Bart Preneel van de KU Leuven meent dat zowel een app als manueel traceren nodig zal zijn als we uit de coronacrisis willen geraken. Preneel maakt deel uit van het Europees consortium DP-3T dat een app voor contact tracing ontwikkelt. Hun technologie werkt gedecentraliseerd zonder centrale gegevensopslag. De identiteit van de gebruiker wordt beschermd en de data doven automatisch uit. Na twee of drie weken is de informatie toch verouderd, legt Preneel uit. De technologie kan volgens professor Preneel op enkele weken tijd worden uitgerold. Opvallend is dat volgens hem een app al nut oplevert wanneer 15 tot 20 procent van de bevolking die gebruikt. Meestal wordt een penetratiegraad van 60 procent naar voren geschoven.Dertig bewoners van de Vlaamse voorzieningen voor personen met een handicap zijn overleden aan de gevolgen van covid-19. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams WVG-minister Wouter Beke (CD& V) vandaag gaf in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement. Het aantal bevestigde infecties in instellingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is opgelopen tot 214 - verspreid over 54 zorgcentra. Daar zij ook de vermoedelijke besmettingen bijgeteld. Bewoners en/of hun ouders of voogd moesten aan het begin van de lockdown kiezen tussen voltijdse thuisverzorging of voltijds verblijf in een instelling, voorlopig zonder bezoek.