...

In tegenstelling tot andere Europese landen komen biosimilaire geneesmiddelen -kopieën van originele biologische medicijnen- in België niet echt van de grond. In de ziekenhuissector zijn er momenteel biosimilaire producten voor epo, filgrastim, infliximab en follitropine beschikbaar. Maar waar het gemiddelde marktaandeel in de Europese Unie op 43% ligt voor de biosimilar van epo en op 81% voor de biosimilar van filgrastim is dat in ons land respectievelijk 0% en 2%.... Over de andere producten zijn geen gegevens beschikbaar. De Block betreurt dan ook dat biosimilars geen voet aan de grond krijgen in de Belgische ziekenhuizen. Dat houdt onder meer verband met de ziekenhuisfinanciering -die nu hervormd wordt. Een tweede reden is de scepsis die nog steeds leeft bij sommige artsen en klinische apothekers over de doeltreffendheid en veiligheid van biosimilars. Minister De Block benadrukt echter dat biosimilars moeten voldoen aan dezelfde strenge normen die gelden voor alle andere geneesmiddelen in Europa.Gentlemen's agreementDe Block: "Biosimilars zijn evenwaardig aan het origineel en hebben een lagere productiekost. Dit is dus een uitgelezen kans om de geneesmiddelenuitgaven te doen dalen en financiële ruimte te creëren voor innovatie. De introductie van biosimilars is een hefboom om prijsconcurrentie op de markt van de biologische geneesmiddelen te laten spelen en zo de prijzen te drukken." De minister sluit nu dus een 'gentlemen's agreement' met de betrokken sectoren om het aandeel van de biosimilars op te drijven. "Artsen behouden hun therapeutische vrijheid maar ik vraag hen telkens wanneer het mogelijk is te overwegen om een biosimilar voor te schrijven," zegt ze. De conventie is er gekomen in uitvoering van het Toekomstpact dat op 27 juli 2015 werd afgesloten met de farma-industrie. Het convenant treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari en stelt in eerste instantie doelstellingen voorop voor de biosimilars voor epo, filgrastim en infliximab. Een werkgroep volgt het verbruik voortaan permanent op. Indien op 1 juli 2016 het verbruik van deze biosimilars niet is toegenomen, neemt De Block wetgevende maatregelen.5 voor 12Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Febelgen, de koepelorganisatie van generische en biosimilaire geneesmiddelenbedrijven is alvast zeer verheugd over het convenant. "Het toont de bereidheid aan om een doorstart te maken met de biosimilars. Het is ook 5 voor 12, als er nu niets gebeurt dan dreigen de producenten zich van de Belgische markt terug te trekken. Het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben maar ik ben optimistisch en aangenaam verrast." Van Assche wijst er ook op dat dit past in de strategie van minister De Block om eerst op een vrijwillige, redelijke en geconcerteerde manier maatregelen te nemen en pas daarna -na de evaluatie op 1 juli- eventueel wetgevend op te treden. Eerst krijgt de conventie dus alle kansen. Pharma.be van zijn kant stelt dat er vandaag voor het Riziv geen prijsverschil is tussen de terugbetalingsprijs van de bio-originelen en de biosimilars die in het convenant vermeld zijn, op één na. Berekeningen tonen volgens Pharma.be ook aan dat bio-originele geneesmiddelen in 2015 reeds voor 35,2 miljoen op jaarbasis hebben bijgedragen tot besparingen in de ziekteverzekering. Naast minister De Block ondertekenden volgende verenigingen het convenant 'Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België': Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie, Belgian Society for Medical Oncology, Belgische Vereniging voor Nefrologie, Belgische Beroepsvereniging voor gastro-enterologen, Belgian Irritable Bowel Disease Research and Development, Belgische Beroepsvereniging voor hematologen, Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, l'Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de Belgique, Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Belgische Vereniging der Ziekenhuizen), Pharma.be en Febelgen. Het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ondersteunen het convenant.