...

Artsensyndicaten reageren negatief op het voorstel van Onkelinx om de contingentering voor sommige specialisten af te schaffen. De echte opgave is om deze disciplines aantrekkelijker te maken.De minister van Volksgezondheid wil de contingentering afschaffen voor specialisaties als huisartsgeneeskunde, kinderpsychiatrie, acute geneeskunde en geriatrie. Dat is naast de kwestie vindt Marc Moens, voorzitter van de Bvas. "In een paar specialismen, zoals huisarts, spoedarts en kinder- en jeugdpsychiater, raken de plaatsen nu al niet ingevuld", vertelde hij aan het persbureau Belga.In werkelijkheid moet het beroep aantrekkelijker gemaakt worden. "Zo hebben we het inkomen van de huisartsen kunnen opwaarderen", verklaart Moens verder. "Een andere oplossing lijkt ons om wachtdiensten beter te verdelen onder meer artsen. Dat is beter voor het sociale leven van de artsen en maakt het beroep ook een stuk minder zwaar." RompslompHet SVH reageert in dezelfde lijn. Ondervoorzitter Rufij Baeke stelt dat er op dit moment nog voldoende huisartsen zijn in Vlaanderen, maar dat zou wel eens kunnen veranderen: "Binnen tien jaar gaat er een grote groep artsen met pensioen. Om tegen dan voldoende huisartsen te hebben, moeten we het beroep aantrekkelijker maken", vertelt hij aan Artsenkrant. En hij heeft nog een suggestie voor de minister: "Wanneer studenten nu een stage doen, valt hen vooral de administratieve rompslomp op waarmee artsen zich moeten bezighouden".En ook op het veld is het ongenoegen met de plannen van de minister merkbaar. "Het is niet omdat we de beperkingen opheffen dat het aantal huisartsen zal toenemen, er zullen gewoon meer specialisten komen", verneem je op de Franstalige huisartsenfora. "Als mevrouw Onkelinx iets wil doen aan het huisartsentekort dat zich voor de volgende jaren aankondigt, kan ze het maar beter uit haar hoofd halen om de beschikbaarheidshonoraria af te schaffen", staat er te lezen.