...

Het contactpunt dementie is een hulplijn uitsluitend bestemd voor huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, sociale diensten, politieagenten...Bedoeling is dat zorg- en hulpverleners op een laagdrempelige manier aan de alarmbel kunnen trekken wanneer zij merken dat de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt. "Kort op de bal spelen kan veel frustratie voorkomen, want de zorg en begeleiding van mensen met dementie is niet gemakkelijk" is te lezen in het persbericht op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.Welke soort ondersteuning? Je kan het contactpunt 24 op 24 bereiken via het nummer 078/05.08.19, of door een mail te sturen naar contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be. Binnen de 5 dagen neemt een dementiekundig maatschappelijk werker van het ziekenfonds dan contact op voor een gratis huisbezoek. Tijdens dit bezoek gaat deze laatste dan na hoe de persoon met dementie en zijn mantelzorger extra ondersteund kunnen worden. Dat kan gaan over gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang, administratieve en/of psychosociale ondersteuning (omgaan met zorg- of relatiestress, anticiperend rouwen...), en instaan voor langdurige begeleiding.Opleiding tot dementiekundig hulpverlener Het contactpunt maakt onderdeel uit van het Transitieplan - Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. "Naast de oprichting van het Contactpunt Dementie, hebben alle diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zich in het kader van het transitieplan bereid verklaard om hun maatschappelijk werkers op te leiden tot dementiekundige hulpverleners" staat nog in het persbericht. Het Vlaams Expertisecentrum Dementie zorgde voor de opleidingspakketten. Momenteel wordt de opleiding via het principe 'train the trainer' ingesteld in heel Vlaanderen.