...

De algemene post raadplegingen en bezoeken stijgt volgens de huidige raming in 2011 weer met 7,71%, en voor 2012 verwacht men een toename van 5,63%. Het gaat om een post in de boekhouding waar ook honoraria voor specialisten in verrekend zitten. Maar honoraria voor huisartsen vormen het grootste stuk van de koek.In AK 2183 meldden we ook dat het aantal huisartsenconsultaties in het eerste trimester van dit jaar weer met 6% zou zijn toegenomen. De herziene technische raming schat de uitgaven voor 2011 op grond van de uitgaven van de vorige jaren, aangevuld met de resultaten van de eerste vijf maanden van dit jaar. Deze cijfers vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting van 2012.Men blijft bij de ramingen uiteraard aan de voorzichtige kant. Dat wil zeggen dat men uitgaven liever wat aan de hoge kant schat dan aan de lage kant. Een te lage schatting werkt immers het ontstaan van tekorten in de hand, en die zijn vervolgens heel moeilijk weg te werken.