...

"Voor de Bvas zat er niets anders op dan het ultieme onderhandelingswapen in te zetten, om te beletten dat minister Onkelinx zonder overleg het wetsontwerp over de transparantie in de zorg zou laten goedkeuren", zeggen de dokters Marc Moens en Roland Lemye van de Bvas."Na formeel en informeel overleg ligt er een tekst op tafel waarbij de Bvas het maximum heeft kunnen halen en de minister en de mutualiteiten op bepaalde punten hebben moeten inbinden."Vrije honoraria Zo is volgens de Bvas het niet meer aan de minister om te beslissen of niet-terugbetaalde prestaties op de factuur moeten komen. Dit kan alleen maar na overleg en positief advies van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en geldt eveneens voor niet-geconventioneerde artsen, die vrije honoraria vragen. Ook het Verzekeringscomité kan hierin niet meer beslissen zonder overleg en positief advies van de Medicomut.Discriminerend"Voorts is er overeengekomen dat een verbod voor het vragen van voorschotten er enkel kan komen na overleg en positief advies van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen", gaan de dokters Moens en Lemye verder."Tot slot stond er in de oorspronkelijke tekst een verbod voor pathologen, genetici en klinisch biologen om vrije honoraria te vragen. Dit is discriminerend ten opzichte van alle andere collega's. Bovendien schendt dit de basisprincipes van het conventiesysteem. Bvas heeft kunnen bekomen dat deze drie groepen van specialismen, na een positief advies van de Medicomut, wel nog vrije honoraria mogen vragen."