...

Als kinderarts werkende in het centrum van Antwerpen waar kinderen van alle religies (joods, moslim, christen en oosterse ) verzorgd worden maar vooral als mens ben ik eveneens geschokt door de beelden die Hamas de wereld instuurt van gewonde en dode kinderen. Volgens de Belgische kranten heeft het laatste conflict hoofdzakelijk burgerlijke slachtoffers gemaakt. In begin van het conflict spraken zij zelfs van hoofdzakelijk vrouwen en kinderen. Wij zijn blijkbaar zeer snel de les van de 'Jenin massacre' van 2002 vergeten, waar na onderzoek van de Verenigde Naties naar de vermeende moord op 500 Palestijnse burgers ( vrouwen en kinderen) de doden tol uitgedraaid is op 52, hoofdzakelijk Palestijnse jonge mannen. Ik heb maar een beperkte kennis van de problematiek maar toch zijn er bepaalde punten die mij opgevallen zijn door op krantensites, internet, Youtube rond te snuffelen. Vragen naar boycot, betogingen, opiniestukken zijn onmiddellijk gekomen na het tonen van vreselijke beelden van gewonde en dode kinderen ( beelden waarvan sommigen in het begin gewoon werden overgenomen van het veel ergere Syrisch conflict). Nochtans heb ik bij de vorige bloedvergieten van Moslims tussen soennieten en sjiieten die over de jaren heen en de verschillende conflicten miljoenen doden hebben veroorzaakt, hoofdzakelijk burgers, vrouwen en kinderen, niemand zien opstaan, betogen, petities schrijven en vragen naar boycot van Saoedi Arabië, Syrië, Jordanië ( die tijdens Zwart September in 1971 tussen de 5000 en 10.000 Palestijnen vermoord hebben), Irak, Soedan etc. Zelfs voor conflicten binnen Europa (Balkan oorlogen en Oekraïne) zijn er geen actiegroepen geweest, petities, aanvragen tot boycot door de mensen die nu hevig protesteren tegen Israël. De vraag tot boycot tegen Israël is dus een uit proportie getrokken antwoord van mijn collega's en medeburgers, hopelijk niet ingegeven door diepgewortelde onbewust antisemitisme, maar wel door gemanipuleerde emoties. Velen willen wat er in Gaza gebeurt vergelijken met de Holocaust. Dit is verwerpelijk. Tijdens de Holocaust werd er geprobeerd om de Joden uit te roeien op een systematische manier. Het is volgens mij intellectueel oneerlijk om te stellen dat de Israeli's de Palestijnen systematisch willen uitroeien. Ik ben beschaamd dat ik moet uitleggen waarom. Hoe meer burgerdoden onder de Palestijnen, hoe meer dit het imago van Israël schaadt, maar hoe meer medelijden en ondersteuning de Palestijnen zullen krijgen. Dus heeft Israël alle redenen om zo weinig mogelijk burgerdoden te veroorzaken. Dit hebben zij geprobeerd door mensen te verwittigen van de aanvallen, door grondtroepen in te zetten. Naast deze misschien opportunistische reden, is het volgens mij (maar ik weet dat ik dan partijdig ga lijken) dat de Israëli's dezelfde basiswaarden delen als wij westerlingen als het gaat om respect van de mens en democratie. Dat er teveel burgerdoden zijn gevallen is voor een groot deel veroorzaakt door Hamas zelf ( à qui profite le crime): afschieten van raketten vanuit en opbergen van munitie in dichtbevolkte buurten, huizen, scholen, moskeeën, ziekenhuizen. Vervoer van strijders in ziekenwagens. Op TV verheerlijken dat je met je blote borst weerstand kunt bieden aan het Israëlisch leger door niet te vertrekken en dan als martelaar naar de hemel te gaan. Recent ontdekte handleidingen van de Hamas tonen aan hoe zij hun eigen bevolking misbruiken als menselijk schild en richtlijnen geven hoe zij profijt kunnen halen uit burgerdoden en vernielde huizen. Ook de vergelijking met de boycot van Zuid Afrika gaat niet op. Zuid Afrika was niet in oorlog, Israël is dat wel, Zuid Afrika had een apartheid regime met zwarten die geen politieke rechten hadden, in Israël hebben Arabische staatburgers, buiten de legerdienst, evenveel rechten als Joden, de buurlanden van Zuid Afrika aasden niet op de vernietiging van het land, vele buurlanden van Israël wel. Israëlische Palestijnen hebben dikwijls veel meer vrijheden en democratische rechten dan hun broeders in sommige omliggende landen. Hoe weinig Gaza ook te maken heeft met de Holocaust, moe meer Hamas te maken heeft met een vorm van fascisme: Hamas is een terreur organisatie die in de jaren 1990-2000 door zelfmoordaanslagen meer dan 800 Israëlische burgers hebben vermoord, vrouwen, kinderen. Hiervoor verstuurden zij geen verwittigingen om te zeggen dat zij op buslijn 3 om 16h een aanslag zouden plegen. Sinds de muur er is zijn er nagenoeg geen zelfmoordaanslagen gepleegd. Deze muur wordt fel bekritiseerd, maar is efficiënt tegen terreuraanslagen van Hamas. Vergeten we toch niet dat wij tussen Europa en Afrika in de Spaanse enclaves, en tussen de VS en Mexico ook sterk bewaakte muren hebben gebouwd, en dit om weinig levensbelangrijke redenen ( niet omwille van voorkomen van terroristische aanvallen maar alleen om immigratie te voorkomen). Hamas wil de destructie van Israël en vooraanstaande leiders bepleiten openlijk een 2de Holocaust tegen de Joden. Het lukraak afschieten van raketten naar Israël en het bouwen van tunnels voor terreuraanslagen kaderen in hun plan. Hamas duldt geen oppositie en het is waarschijnlijk onmogelijk om in Gaza openlijk te gaan manifesteren voor vrede met Israël, raketaanvallen tegen Israël te veroordelen, erkenning van Israël te bepleiten. Het omgekeerde in Israël is wel mogelijk. Er zijn voldoende aanwijzingen dat in Gaza iedere verdachte van sympathie voor Israël in het beste geval geradbraakt wordt en het slechtste zonder proces wordt geëxecuteerd. Maar de geschiedenis herhaalt zich, in de jaren 30 zijn er ook nauwelijks stemmen geweest die het opkomend fascisme veroordeelden. Er wordt gezegd dat de Palestijnen het recht hebben om de wapens tegen Israël te gebruiken ( raketten en mortieren) omdat zij opgesloten zijn. Maar wat men vergeet te zeggen is dat de grenzen met Egypte eveneens gesloten zijn. Palestijnen sturen echter geen raketten naar Egypte en onze verontwaardigde burgers hebben niet gevraagd om Egypte te boycotten vanwege hun houding ten opzichte van de Palestijnen. Ik hoop alleen dat alle collega's die ik waardeer gaan inzien dat zij door gemanipuleerde emoties geleid zijn geweest in hun vraag naar boycot van Israël. Veel beter zou er moeten gemanifesteerd worden om druk te zetten op de (groot)machten die invloed hebben om beide partijen rond de tafel brengen. Ook zouden onze leiders veel duidelijker moeten communiceren naar waarom zij niet ingaan op de vraag om sancties tegen Israël uit te vaardigen. Maar zij weten dat zij onze moslimgemeenschap dan tegen de borst zouden stoten. Vanuit de moslimgemeenschap zelf in het Westen zouden er ook veel duidelijker signalen moeten komen dat zij alle slachtpartijen onder moslims in de wereld veroordelen en samen met hun broeders, sjiieten en soennieten, gaan zoeken naar vreedzame oplossingen.