...

De toets van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit doorstaat de gezondheidszorg. Ze is dus "redelijk performant", analyseert Peter Persyn. Minpunten zijn de complexiteit en de verschillende niveaus waarop de bevoegdheden zich situeren. Dat zorgt voor verlies van efficiëntie en doeltreffendheid. Persyn: "Vooral door de inzet van de zorgverstrekkers van hoog tot laag werkt het systeem nog."Hij hekelt de onvoldragen 6e staatshervorming maar vindt wel dat Vlaanderen zich goed uit de slag trekt. "Minister Vandeurzen (CD&V) heeft de nieuwe bevoegdheden goed ingekanteld in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). De eerste lijn werd ondersteund en versterkt." Ondanks de overheveling van enkele bevoegdheden uit de 2e en 3e lijn - erkenning ziekenhuizen en gezondheidsberoepen - blijven de grote hefbomen federaal. "En het palmares van minister De Block (Open VLD) oogt mager. Ze is gestart met de ziekhuisnetwerken en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de rest is blijven steken in goede bedoelingen."Hervormingen gebeuren best op gemeenschapsniveau. Een overheveling van alle competenties is nodig. Niet na een nieuwe studieronde zoals CD&V wil maar tijdens de volgende legislatuur. "Pas met homogene bevoegdheidspakketten kan Vlaanderen werk maken van een goede, getrapte gezondheidszorg", stelt Persyn."Het commando, de coördinatie, bevindt zich dan op één plaats. Vergrijzing, de shift van cure naar care, de toename van chronische aandoeningen en polymorbiditeit, de stijgende dementie... plaatsen thuiszorg, eerste lijn en woonzorgcentra immers voor enorme uitdagingen."Cruciaal is dat elke lijn een correct gewicht krijgt en dat de overgang tussen de lijnen naadloos verloopt. Ook algemene en revalidatieziekenhuizen op de tweede lijn en de meer complexe zorg in de derde lijn moeten hun rol spelen. "Dat is de echelonnering waar we al 20 jaar over spreken. Hoog tijd om te schakelen.""Serieuze vraagtekens" plaatst Persyn bij de rol van de ziekenfondsen. "Momenteel zijn ze teveel rechter en partij. Het Rekenhof bevestigt dat ook. Zijn het actoren in de gezondheidszorg? Wat is hun nut? Hun primaire functie als doorgeefluik is achterhaald. Er zit ook nog marge op het miljard werkingsmiddelen dat ze ontvangen uit de algemene middelen van de ziekteverzekering. De geldstromen zijn weinig transparant. Het is moeilijk zicht te krijgen op hun werking en prestaties. De Riziv-controle kan veel transparanter. En als Vlaanderen beroep wil doen op hun gegevens dan moet het ervoor betalen. Dat is dubbel op."Peter Persyn ziet de ziekenfondsen evolueren in de richting van organisaties die gezondheidsdiensten, -opvoeding en ondersteuning aanbieden. "Het impliceert dat hun rol in de medicomut veel kleiner wordt." Op langere termijn wil N-VA de ziekenfondsen afschaffen en vervangen door één terugbetalingssysteem.Voor het vergoeden van de artsen wordt gedacht in de richting van een gemengde financiering - per prestatie, per capita en voor kwaliteit, zegt Persyn. "Momenteel werken vele gezondheidswerkers als zelfstandigen; hun inkomen is gelinkt aan hun prestaties. Dat zorgt voor loon naar werken. Onze gezondheidszorg draait daardoor goed met beperkte wachtlijsten - zeker vergeleken met Nederland."Peter Persyn: "Via het GMD worden huisartsen al voor een stuk forfaitair betaald. N-VA ziet ruimte voor een vergoeding van kwaliteit maar we zijn tegen een verdere forfaitarisering. Er is weinig bewijs dat forfaits voor de patiënt en voor de samenleving tot een betere uitkomst, kwaliteit en opvolging van chronische aandoeningen leiden." De prestatiebetaling moet de basis blijven. "Problemen met overconsumptie, fraude of overtollige prestaties zijn minimaal maar moeten eruit."Gedurende deze legislatuur kwam er niets in huis van een hervorming van de nomenclatuur. "N-VA wil een herijking 'met zorg en overleg' opnemen in het volgende regeerakkoord. Niet als een besparingsoefening. Wel is duidelijk dat intellectuele prestaties en reëel tijdsgebruik - van bijvoorbeeld geriaters en psychiaters - te weinig en technische prestaties teveel vergoed worden", besluit dokter Persyn.