...

Niets nieuwsDat het genetisch materiaal van zijn tien jaar jongere Duitse weldoener effectief in zijn bloed te traceren was, is op zich geheel normaal. De stamcellen van het beenmerg van de gezonde donor ontwikkelen zich in de zieke ontvanger tot nieuwe witte en rode bloedcellen en tot nieuwe, gezonde bloedplaatjes. Transplantatieartsen creëren dus in feite sowieso 'chimeren', gekenmerkt door twee verschillende 'essenties' naar analogie van de chimaera uit de Griekse mythologie, die als één enkel bizar dier is samengesteld uit delen van een geit, een slang en een leeuw. ComplicatiesMaar dat DNA vanuit het bloed ook plots opduikt in sperma, slijm of speeksel, is helemaal bizar. Het zou kunnen betekenen dat de Amerikaanse ex-kankerpatiënt, Chris Long, kinderen zou kunnen verwekken met het DNA van een andere man, en op die manier zelf als donor zou optreden, zij het dan van een ietwat andere soort. Deze angst bleek echter een maat voor niets gezien meneer Long na de geboorte van zijn tweede kind een vasectomie had ondergaan. Maar even goed zouden ongewenste implicaties zich kunnen voordoen, indien de Amerikaanse chimaera zich ook nog eens ontpopte tot de dader van een misdrijf, en op de plaats van het delict speeksel, slijm, sperma of bloed zou achterlaten. Tot welk resultaat en bijgevolg welke beschuldiging zou een analyse van deze 'lichaamssappen' dan moeten leiden? VerdwaaldDat mogelijke implicaties van forensische aard misschien meer tot de verbeelding spreken dan kwesties van potentieel vaderschap, komt niet alleen voort uit onze zin voor krimi's. Objectief gezien kunnen bloedsporen van dader (of slachtoffer) namelijk wel degelijk verwijzen naar een chimeer-mens, terwijl het bloed dat in de andere lichaamsvochten terechtkwam daar bij wijze van toeval moet zijn verdwaald. Het is transplantatieartsen intussen bekend dat het doorknippen van een zaadleider bij vasectomie een spoor van bloedcellen met donor-DNA kan doen belanden in het sperma. Analoog hiermee kan het borsteltje waarmee een staal wangslijm wordt afgenomen een aantal kleine wondjes veroorzaken waardoor ook een toefje bloed vrijkomt. MisleidZo zie je maar dat de chimaera niet langer een product is van het menselijke voorstellingsvermogen, maar reëel bestaan kent, en in zeldzame gevallen tot bevreemdende vaststellingen leidt. Voer voor transplantatieartsen, en des te meer voor forensische experts. Of hoe de chimaera niet enkel object van studie en congressen blijkt, maar ook de smoking gun zou kunnen zijn van een misleidende misdaadfilm. Gebaseerd op 'When DNA Test Says You're a Younger Man, Who Lives 50 000 Miles Away', NY TIMES, Dec 7, 2019 & 'Chimeer'-mens heeft andermans DNA in sperma', DS, 12 dec 2019.