...

De auteurs concluderen dat mannen met ischemisch hartlijden zeer vaak erectiestoornissen en cardiovasculaire risicofactoren vertonen. Maar alleen de leeftijd was een onafhankelijke voorspeller van erectiestoornissen in die populatie. (referentie: Pauker-Sharon Y et al. Urology. 2013;doi:10.1016/j.urology.2013.03.034)