...

Ondanks de verergering van diabetes en obesitas is de cardiovasculaire sterfte in een aantal landen van de EU met de helft gedaald sinds het begin van de jaren tachtig, ook bij jongeren. Die evolutie blijkt echter nogal te verschillen naargelang van het land. De CV sterfte is in beide geslachten het sterkst gedaald in Denemarken, Malta, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Bij mannen in Hongarije, Letland, Litouwen en Polen is de CV sterfte echter niet statistisch significant gedaald. Dat is ook zo bij vrouwen in Griekenland, Hongarije, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije. Hart- en vaataandoeningen blijven evenwel een belangrijke doodsoorzaak in de EU. (referentie: Nichols M et al. Eur Heart J. 2013;doi:10.1093/eurheartj/eht159)